آواز ایرانی (خص ...
نام استاد : محمد حسین گرجی پور

گروه : موسیقی بزرگسال

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 4000000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 20

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز ایرانی (خص ...

روز های تشکیل : 
   
خروج
آواز ایرانی (گر ...
نام استاد : محمد حسین گرجی پور

گروه : موسیقی بزرگسال

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 2800000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز ایرانی (گر ...

روز های تشکیل : 
   
خروج
آوازایرانی
نام استاد : حمید پایدار

گروه : موسیقی بزرگسال

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2000000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 1

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آوازایرانی

 

 

روز های تشکیل : 
   
خروج
آوازکودکان
نام استاد : ابوذر کاظمیان

گروه : هنرمند کوچک

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 2800000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 10

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آوازکودکان

روز های تشکیل : 
   
خروج
ارف
نام استاد : اعظم قابلی

گروه : موسیقی کودک

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1440000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : -158

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
   
خروج
پیانو و کیبورد
نام استاد : محمدرضا کاظمیان

گروه : موسیقی بزرگسال

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 3200000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 1

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو و کیبورد

روز های تشکیل : 
   
خروج
تئوری و سلفژ
نام استاد : محمدرضا کاظمیان

گروه : موسیقی بزرگسال

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 2000000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : -11

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تئوری و سلفژ

روز های تشکیل : 
   
خروج
تار و سه تار
نام استاد : علیرضا حسینی

گروه : موسیقی بزرگسال

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2800000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تار و سه تار

روز های تشکیل : 
   
خروج
تنبک
نام استاد : نازنین دهقان

گروه : هنرمند کوچک

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2200000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تنبک

روز های تشکیل : 
   
خروج
تنبک-کاخن
نام استاد : علی میبدی

گروه : موسیقی بزرگسال

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2800000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 1

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تنبک-کاخن

روز های تشکیل : 
   
خروج
درامز
نام استاد : هومن حکیمی

گروه : موسیقی بزرگسال

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 10000000 ریال

تعداد جلسات : 5

ظرفیت باقیمانده : 10

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : درامز

روز های تشکیل : 
   
خروج
دف
نام استاد : ایمان خواجه مبارکه

گروه : موسیقی بزرگسال

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2400000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : دف

روز های تشکیل : 
   
خروج
قبلی 1 2 3 بعدی