دوره گروه نوازی سنتی < دسته بندی رویداد : دوره های آموزشی >

آغاز ثبت نام دوره گروه نوازی سنتی  در رده سنی های خردسال ،نوجوان و بزرگسال در سطوح مختلف نوازندگی به سرپرستی استاد امید حسینی