اجرای گروه موسیقی ترنم < دسته بندی رویداد : اجرا اساتید>

اجرای گروه موسیقی ترنم به سرپرستی عباسعلی گلزار و نوازندگانی چون سید عباس میر زینلی و مجید قدمی و عباسعلی گلزار و به همراه خوانندگی دانیال حسینی