کوک
1399/03/01 5:30 PM

بلز

بلز در واقع سازی طراحی شده است در کلاس موسیقی کودک این ساز یکی از ساز های اصلی می باشد. بلز به نوعی می توان گفت مدل ساده شده سازهایی مثل زایلافون و متالافون است و طراحی آن نیز مانند سازهای همین خانواده است.

اما چرا چنین سازی در موسیقی کودک استفاده می شود  :

  • شکل و ساختمان ساده این ساز به نوعی طراحی شده است تا کودکان بتوانند ارتباط راحتی با آن برقرار کنند.
  • نوازندگی در این ساز با ضربه زدن انجام می شود که حالتی است که برای کودکان جذاب است.
  • استفاده از رنگ های مختلف که باعث می شود یادگیری نت ها برای کودکان ساده تر باشد.
  • اندازه سازبه گونه ای است  که نواختن ان برای کودکان راحت تر باشد.

بلز ها به دو دسته ی بلز کروماتیک و بلز دیاتونیک تقسیم میشوند :

دیاتونیک در ساز بلز چیست ؟

اگر بخواهیم به زبان خیلی ساده بلز دیاتونیک بلزی است که نیم پرده ندارد .یعنی در گام دو ماژور می باشد  و فقط می توان تعداد محدودی از آهنگ ها را که در گام دو ماژور می باشد را با ساز بلز اجرا کرد.

کروماتیک در ساز بلز چیست ؟

تفاوت بلز کروماتیک با بلز دیاتونیک داشتن نیم پرده ها ( بمل ها و دیز ها )  در ساز می باشد.در واقع بلز کروماتیک دارای بمل و دیز می باشد و تعداد تیغه ی بیشتری را دارا می باشد که میتوان بابلز کروماتیک انواع آهنگ ها را در گام های ماژور و مینور نواخت.

اکتاو در ساز بلز چیست ؟

اگر بخواهیم به زبان خیلی ساده معنای اکتاو را بگوییم یعنی از یک نت شروع کنیم و به همان نت برسیم مثلا فرض کنید نت ها را از نت دو شروع می کنیم و به نت دو ختم میکنیم به مثال زیر توجه کنید:

یک اکتاو  = دو – ر – می  – فا – سل – لا – سی – دو (در اینجا از نت دو شروع کرده ایم)

یک اکتاو = می – فا – سل – لا – سی – دو – ر – می (با نت می شروع کرده ایم)

دو اکتاو = سی – دو- ر – می – فا – سل – لا – سی  – دو – ر – می – فا – سل – لا – سی (با نت سی شروع کرده ایم)

ثبت نام